Podes contactar con nos ata o 30 de setembro de 8:00 a 15:00 h.


Rúa Salvadas 29-31

15703- Santiago de Compostela


Email:

informacion@santiagohosteleria.org

asociacionempresarios@santiagohosteleria.org

Teléfono oficinas:    981.592.700

Teléfono centro formación:    981.583.366


42%

We are checking your data